Hakkımızda
  • tr
  • en

Hakkımızda

1990 yılında kurulan Er Kalıp ve Plastik Sanayi 10 seneyi aşkın bir süredir havuz ekipmanları ve yedek parçaları sektöründe faaliyet göstermektedir. Biz müşteri taleplerini her zaman en uygun şekil, en kısa süre ve en yüksek kalitede karşıladığımıza ve bunu yaparken, kalite, fiyat, temin süresi bakımından müşterilerimizi koşulsuz olarak tatmin ettiğimize inanıyoruz.

Misyonumuz, kalite bilincini yaymak, bireylerin tüm potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar sunmak, ürünlerimizi kullanan tüm insanlara karşı olan sorumluluk bilincimizi arttırmak, bunu yaparken uluslararası normlardaki işletme ve kalite anlayışıyla hareket ederek havuz ekipmanları ve plastik sektöründe Türkiye standartlarını aşarak dünya çapında bir firma bünyesine bürünmektir.

Vizyonumuz, müşteri beklentilerini daha kapsamlı yerine getirebilmek ve ilişkileri geliştirmek, gelişen havuzculuk ve plastik sektöründe en gelişmiş teknolojiyle beraber kaliteli mal üretmek, kaliteli hizmet sunmak ve kaliteli müşterilere ulaşmaktır.

Kalite Politikamız

Standartlara uygun, zamanında ve ekonomik hizmet
Yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizin ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası standartlar ile uyumlu olarak zamanında ve ekonomik olarak karşılamak.

Sürekli iyileştirme
Sürekli iyileştirme felsefesini uygulayarak müşteri ve çalışan memnuniyetini arttırmak.

Çevreye saygı, geleceğe sorumluluk
Faaliyetlerimiz sırasında çevreye zarar vermemeye özen göstermek ve dünyanın tükenir kaynaklarına gereken hassasiyeti göstermek, firmamızın topluma ve gelecek nesillere olan sorumluluk, çevreye saygı prensibimizi, çevreye hizmetlerimizle kanıtlamak.

İnsan kaynaklarımız
Hedeflerimize ulaşmak ancak uygulanan sistem ve elemanlar kaliteli ise mümkündür. Sistemin işletilmesinde en büyük varlığımız insan kaynağımızdır.

Toplam kalitede mükemmellik ilkemizdir
Tüm personele toplam kalite felsefesini benimsetmek ve eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek kalite politikamızın vazgeçilmez unsurudur.

Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz iş ortağımızdır
Er Kalıp’a ürün ve hizmet sağlayan tedarikçilerimiz bizim iş ortaklarımızdır. Tedarikçilerimizin gelişmeleri ve sistemli çalışmaları hepimizin menfaatine olan bir durumdur. Tedarikçilerimizin kalite seviyelerini yükseltmelerine destek olmak sorumluluğumuzdur.

Modern teknoloji ve çağdaş yönetim
Gelecekteki hedefimiz; firmamızın kendi sektöründeki firmalar içinde ön sıralarda yer almasıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için kullanacağı araçlar modern teknoloji ve çağdaş yönetim sistemleri olmalıdır.

Neden ERKALIP?

Eğitimin en iyi motivasyon aracı olduğunu bilir, her zaman dürüst ve doğru sözlüdür, bütün fikirlere ve düşüncelere saygılıdır, her yönden gelişim içinde ve yenilikçidir, en iyi, en güvenli ve en hızlı hizmeti sunar, bütün teklif ve eleştirilere açıktır, insani değerlere saygılıdır, çağın gerekleri ile uyumludur, iç ve dış piyasaya hizmeti ilke edinmiştir, içinde yaşadığı topluma karşı sorumludur ve saygının gereği olarak çevreyi korumayı amaçlamaktadır.